SKAL – kleine verkooppunten

Uitzondering van certificeringsplicht voor kleine verkooppunten

De minister van LNV heeft vorig jaar (2023) besloten om de uitzondering voor kleine verkooppunten (zoals beschreven in art 35 lid 8 van de biologische verordening) toe te staan.

Deze bedrijven moeten zich wel melden bij Skal en dienen aan te tonen dat er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals die in de biologische verordening zijn opgenomen  

Hierdoor is er geen sprake van certificatie maar van registratie.

In de Vo (EU) 2018/848 art. 35 lid 8 staan de regels/voorwaarden vastgelegd als (zie ook bijgesloten print screen):

a) de verkochte hoeveelheid niet hoger is dan 5 000 kilogram per jaar, of

b) de jaaromzet met betrekking tot onverpakte biologische producten niet hoger is dan 20 000 EUR, of

c) de potentiële certificeringskosten van de exploitant hoger zijn dan 2 % van de totale omzet met betrekking tot onverpakte biologische producten die door die exploitant zijn verkocht.

Elk jaar zal worden gevraagd een overzicht/bewijs te overleggen om aan te tonen of je nog steeds voldoet aan de voorwaarden zoals die in de biologische verordening zijn opgenomen onder (Vo 2018/848 art 35 lid 8).

Daarnaast dienen wij te verifiëren of er daadwerkelijk sprake is van registratie van een verkooppunt. Dit gebeurt steekproefsgewijs via een (kantoor) inspectie waarbij de omzet gegevens gecontroleerd worden

Hoe weet ik of mijn verkooppunt onder deze uitzondering valt?

Vul hiervoor de certificatiechecker verkooppunten in: Skal Biocontrole | Certificatiechecker verkooppunten

Hoe kan ik mijn verkooppunt registreren?

De start is het versturen van een mail aan bereiding@skal.nl

In deze mail kun je aangeven dat je volgens de certificatie checker voldoet aan de voorwaarden voor registratie.

Je zult de onderstaande vragen terugkrijgen:

  1. Naam en adresgegevens
  2. KvK nummer (dan kunnen wij alle gegevens controleren)
  3. Omschrijving van de losse biologische verkoop (welke productgroep(en))
  4. Indien start van verkoop; Een begroting/prognose van de omzet uit de verkoop van losse biologische producten in het komende jaar

(welke losse biologische producten je denkt te verkopen en in welke hoeveelheid?)

  1. Indien al langer verkoop; Een eigenverklaring of jaaroverzicht waaruit volgt dat voldaan wordt aan de voorwaarden

Je ontvangt per mail een bevestiging van registratie inclusief Skalnummer, deze kunt je desgewenst tonen mocht hiernaar gevraagd worden.

Welke kosten zijn aan deze registratie verbonden?

Op dit moment is het Skal systeem nog niet aangepast om de registratie van de exploitanten met een beperkte omzet extern te kunnen delen.

Intern is wel zichtbaar dat je geregistreerd bent als verkooppunt welke voldoet aan de vereisten omschreven in art 35 lid 8.

Daarom zijn er op dit moment nog geen kosten verbonden aan de registratie. Als dit wijzigt word je hierover z.s.m. geïnformeerd.

Skal verwacht dat de kosten vergelijkbaar zullen zijn aan de kosten van de registratie van een webshop.

Twijfelt u?

Vul dan de certificatiechecker in:

Skal-certificatiechecker