Vereniging

Doel

Het doel van de biologische sierteeltvereniging is om elkaar laagdrempelig te vinden en te versterken om zo een eigen en onafhankelijk geluid te laten horen. In de praktijk zal de vereniging zich inzetten voor de gezamenlijke belangenbehartiging (overheid, grote marktpartijen, onderwijs), en als aanspreekpunt. Naast bijvoorbeeld kennisuitwisseling, logistiek en ontmoeting binnen de verschillende teelten (snijbloemen, bloembollen, vaste planten, et cetera).

Activiteiten

De vereniging hiervoor van start met 2 activiteiten per jaar. Een winterbijeenkomst met een algemene ledenvergadering ; een lekkere lunch, en ’s middags een lezingenprogramma. In het seizoen een excursie vanuit de verschillende sectoren (snijbloemen, bollen, vaste planten), waarbij de andere sectoren natuurlijk ook welkom zijn.

Lid worden als biologische sierteler?

Het lidmaatschap staat open voor siertelers met een SKAL-nummer.

Gastlid worden als sierteler?

Als sierteler, zonder SKAL-nummer, kunt u gastlid worden

Donateur worden?

Wilt u de biologische sierteelt in Nederland steunen? Als bloemist, als handelaar, etc. Dan bent u van harte welkom als donateur. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het lidmaatschap, het gastlidmaatschap en het donateurschap kunt u een mail sturen naar:

info@biologischesierteelt.nl